Miljökommittén

Vi värnar om miljön

Miljökommittén har en uppgift att verka till en allmänt förbättrad miljö, i enlighet med intentionerna i Agenda 21 och efter SGFs arbetsbok Miljö.

Genom delaktighet och ökad medvetenhet kan alla medlemmar och anställda bidra till att miljöarbetet förbättras inom Laholms GK.

För alla som arbetar för klubben är det ett arbete i harmoni med naturen och med ett förståndigt utnyttjande av naturresurserna.

Rapport lämnas enligt SGF:s normer till bankonsulenten efter varje säsong. Vi ser gärna fram emot att få in nya miljöintresserade medlemmar som kan hjälpa till i kommittén.

Det finns sällsynta växter på banan och en naturvandring beräknas ske tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Löpande kontakt hålls inom kommittén.

Kommittémedlemmar Telefon Mobil E-post
Anders Hellberg 0430 - 303 46   bana@laholmsgk.se
Tomas Ericsson 0430 - 301 71 0708 - 584133 laholmsgolfshop@telia.com
Eva Odd 0430 - 306 01   eva.odd@laholmsgk.se