Utbildningskommittén

Svarar för utbildningen inom klubben

Tomas Ericsson, Pro  på Laholms GK ansvarar för utbildningen till alla nya medlemmar.

Vidare sker utbildning för alla juniorer. Utbildning sker också i olika grupper för damer och herrar.  

Vi planerar regelvandring varje år, för medlemmar, på golfklubben. 

För de som ännu inte erhållit officiellt handicap finns möjlighet att spela tillsammans med fadder o andra spelare på niohålsbanan.  

När medlemmarna spelat ner sig till officiellt handicap får man göra ett enkelt test med regler. 

Alla juniorgrupper genomgår en regelvandring varje vår. Vi går också igenom regler för veteraner och Young Lady. 

Löpande kontakt hålls inom kommittén.

Kommittémedlemmar Telefon Mobil E-post
Tomas Ericson 0430 -301 71 0708-584133 laholmsgolfshop@telia.com
Bertil Johansson 0430 -213 09 070-482 44 27 solveigobertil@hotmail.com