Veteraner

Veterankommittén anordnar klubbens tävlingar som är öppna för herrar som uppnått den aktningsvärda åldern 60 år.

Tävlingar genomförs under vår och höst och spelas i två klasser, A-klass (hcp 0-23,3) samt B-klass (hcp 23,4-36,0).

Tävlingsformen är slaggolf  och speldagar är torsdagar  mellan kl 07,45- c:a 10,00. *

Aktuella tävlingar hittar du HÄR.

* Vid tillåtelse ifrån ledningen för banpersonalen kan start ske kl 07,17. Detta meddelas vid varje tillfälle.

 De 16 första deltagarna lottas genom blandade scorekort.   

Vi som håller i Veterangolfen:

Vi som håller i Veterangolfen:

 Alf Nilsson                  0430-21447 & 073 3546850    alfnilsson1@hotmail.com

 Mats-Åke Andersson   0430-25534  &  070 5285311   mats.ake.andersson@telia.com

Göran Nilsson                                         070 2733521      hg.nilsson@telia.com

Leif Nilsson                  0430-23442 & 070 8298144    taxileif22@hotmail.com

Thord Paulsson            0430-21171 & 070 4924103    thord.paulsson@telia.com

Per-Olof Sandén         0430-25170 & 070 4411404     pbsand51@gmail.com