Resultat 2019

Här presenteras resultat för vissa utvalda klubbtävlingar där det inte finns möjligheter att adminsitrera tävlingen via GIT-systemet.. Se Tävlingar GIT för alla övriga resultat.

Flaggtävling 6/6 - 2019

A-klass

1. Kenneth Svensson  27 m från flaggan   hål 19
2. Christer Sjöö   3,7 m från flaggan   hål 18
Peter Flensburg  5 m från flaggan hål 18
Alexander Babic  9 m från flaggan   hål 18


B-klass

Per Emilsson 220 m från flaggan  hål 19
Ulla Olihn   18 m från flaggan  hål 18
Solveig Johansson 51 m från flaggan hål 18
Arne Gustavsson 61 m från flaggan  hål 18