Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser
• Tävlingar markerade med * = öppen tävling
• Gällande bestämmelser för tävling, se
anmälan för respektive tävling.
• Anmälan sker via golf.se eller självbetjäningsterminalen
i receptionen.
• Anmälningstiden utgår 16.00 tre dagar före
tävlingsdagen om inget annat anges.
• Startlista anslås 16.00 två dagar före
tävlingsdag
i receptionen och på golf.se.
• Startavgiften är om annat ej anges 80:-/person.
• Gästande spelare betalar reducerad greenfee
i samband med tävling plus startavgiften.

Klassindelning
Klassindelning singel partävling
A-klass 0-12,9 A-klass 0-35,9
B-klass 13,0-20,3 B-klass 36,0-72,0
C-klass 20,4-36,0
D-klass 36,1-54,0
Tävlingsledaren förbehåller sig rätten att ändra
klassindelningen.

Priser
Priser skall avhämtas personligen eller genom
ombud. Ej avhämtade priser tillfaller klubben.

Utebliven start
Vid utebliven start från tävling debiteras dubbel
startavgift. Sjukdom skall rapporteras till
tävlingsledningen senast 60 minuter före start.

Övrigt
Tävlingar ej upptagna i programmet kan före-
komma, kontrollera med kansliet. Reservation
för ändringar i spelprogrammet.
Klubbhandicapspel (36+) numera 36,1-54,0
”Hackargolf” Klubben hjälper till att skaffa fadder om du
vill gå ut och träna och inte känner någon. Kontakta
kansliet 0430-306 01.


Tävlingskommittén
Göran Eriksson, ordf 0730-30 86 75
Ulla Gunnarsson 0430-710 79
Niklas Svensson 0722-03 58 72
Yvonne Tufvesson 0430-272 46