Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser
• Tävlingar markerade med * = öppen tävling
• Gällande bestämmelser för tävling, se anmälan för respektive tävling.
• Anmälan sker via golf.se eller självbetjäningsterminalen i receptionen.
• Anmälningstiden utgår 16.00 tre dagar före tävlingsdagen om inget annat anges.
• Startlista anslås 16.00 två dagar före tävlingsdag i receptionen och på golf.se.
• Startavgiften är om annat ej anges 100:-/person.
• Gästande spelare betalar reducerad greenfee 300 kr (Skogaby GK 200 kr) i samband med tävling plus startavgiften.

Klassindelning
Klassindelning singel partävling
A-klass 0-12,9 A-klass 0-35,9
B-klass 13,0-20,3 B-klass 36,0-72,0
C-klass 20,4-36,0
D-klass 36,1-54,0
Tävlingsledaren förbehåller sig rätten att ändra klassindelningen.

Priser
Priser skall avhämtas personligen eller genom ombud. Ej avhämtade priser tillfaller klubben.

Utebliven start
Vid utebliven start från tävling debiteras dubbel startavgift. Sjukdom skall rapporteras till tävlingsledningen senast 60 minuter före start.

Övrigt
Tävlingar ej upptagna i programmet kan förekomma, kontrollera med kansliet. Reservation för ändringar i spelprogrammet. 

Tävlingskommittén
Göran Eriksson, ordf 0730-30 86 75