Regler för vintergolf

Vintergolfregler utgåva 1 fr.o.m. den 27 oktober 2022.

Vid spel på Vallen (18-hålsbanan)

Lägesförbättring på den finklippta delen av banan (Max ett scorekort, rengöring av boll är tillåtet).

Vid spel på Stegan (9-hålsbanan)

Vid spel på ordinarie greener (sommargreener) gäller följande:

- Slagmatta.

Slagmatta är obligatorisk på fairway (2 slags plikt vid brott).

Lägesförbättring är tillåtet med 1 scorekort i semiruff alternativt använda slagmatta.

Slagmatta behöver ej användas för slag med puttern

Vid spel från fairway eller semiruff är det tillåtet att rengöra bollen.

- Tillfälliga regler för bunker.
Vid frusen sand i bunker får slagmatta användas men klubban får EJ grundas mot mattan eller sanden.

- Vintergreener.
Vintergreener är fel green. Spel förbjudet enligt Regel 13.1f.
Lättnad skall tas utan plikt, även för stansen.

Brott mot dessa regler är 2 slags plikt.


Vid spel på provisoriska greener (vintergreener) gäller följande:

- Slagmatta.
Slagmatta är obligatorisk på fairway (2 slags plikt vid brott).
Lägesförbättring är tillåtet med 1 scorekort i semiruff alternativt använda slagmatta.
Slagmatta behöver ej användas för slag med puttern

- Lägesförbättring.
Lägesförbättring är tillåtet med 1 scorekort i ruffen.

- Tillfälliga regler för bunker.
Vid frusen sand i bunker får slagmatta användas men klubban får EJ grundas mot mattan eller sanden.

- Rengöra bollen
Det är tillåtet att rengöra bollen på hela spelfältet samt bunker.

- Ordinarie greener.
Ordinarie greenerna är fel green. Spel förbjudet enligt Regel 13.1f.
Lättnad skall tas utan plikt, även för stansen.

Brott mot dessa regler är 2 slags plikt.


Handicap justering.

Ronder på Vallen är HCP grundande vilket sker i GIT.

Ronderna på Stegan är ej HCP påverkande utan vi kommer att justera ert vinter HCP enligt följande:

Justeringarna dokumenteras i anmälningslistan.
Vi tar med oss gällande sommar exakt HCP in i vinter systemet.

- Ordinarie greener
Vi startar med aktuellt spelhandicap.
Detta gäller vid varje rond för de som inte har registrerad sänkning.
För de som har fått en sänkning gäller det nya HCP till dess att de blivit höjda till ingångsvärdet då justeringarna blankas ut.
Sänkning sker med 0,5 slag för varje slag under PAR (70).
För höjning finns en buffertzon om 5 slag (75 netto)

Höjning: 6 slag till 10 slag över par ger höjning med 0,3.
Höjning: 11 slag till 15 slag över par ger höjning med 0,6.
Höjning: 16 slag eller mer ger höjning med 0,9.

- Provisoriska greener
Vi startar på 80 % av spelhandicap.
Detta gäller vid varje rond för de som inte har registrerad sänkning.
För de som har fått en sänkning gäller det nya HCP till dess att de blivit höjda till ingångsvärdet då justeringarna blankas ut.
Sänkning sker med 0,5 slag för varje slag under PAR (70).
För höjning finns en buffertzon om 5 slag (75 netto)

Höjning: 6 slag till 10 slag över par ger höjning med 0,3.
Höjning: 11 slag till 15 slag över par ger höjning med 0,6.
Höjning: 16 slag eller mer ger höjning med 0,9.

 
/Tävlingsledningen
Claes, Bertil och Ulf