Regler för vintergolf

Vintergolfregler utgåva 5 fr.o.m. den 24 januari 2023.

 

Vid spel på Vallen (18-hålsbanan)

Lägesförbättring på den finklippta delen av banan (Max ett scorekort, rengöring av boll är tillåtet).

Vid spel på Stegan (9-hålsbanan)

- Slagmatta.

Slagmatta är obligatorisk för områden klippta till fairwayhöjd eller lägre (2 slags plikt vid brott).

Slagmatta får användas på hela spelfältet (semiruff och ruff) samt i bunker.

Slagmatta behöver ej användas för slag med puttern.

 

- Rengöra bollen

Det är tillåtet att rengöra bollen på hela spelfältet (foregreen, fairway, semiruff och ruff) samt i bunker.

 

Vid spel på ordinarie greener (sommargreener) gäller följande:

 

- Vintergreener.

Vintergreener är fel green. Spel förbjudet enligt Regel 13.1f.
Lättnad skall tas utan plikt, även för stansen (2 slags plikt vid brott).

Brott mot denna regler är 2 slags plikt.Vid spel på provisoriska greener (vintergreener) gäller följande:

- Ordinarie greener.

Ordinarie greenerna är fel green. Spel förbjudet enligt Regel 13.1f.
Lättnad skall tas utan plikt, även för stansen (2 slags plikt vid brott).

Brott mot denna regler är 2 slags plikt.


 

 

Handicap justering.

Ronder på Vallen som spelas på sommargreener är HCP grundande vilket sker i GIT.

 

Ronderna på Stegan är ej HCP påverkande (tills vidare) utan vi kommer att justera ert vinter HCP enligt följande:

Justeringarna dokumenteras i anmälningslistan.

Vi tar med oss gällande sommar exakt HCP in i vinter systemet vilket blir högsta HCP under säsongen. Alltså ingen höjning över detta HCP. Gäller både vid ordinarie som provisoriska greener.

- Ordinarie greener

Vi startar med aktuellt spelhandicap.
Detta gäller vid varje rond för de som inte har registrerad sänkning.
För de som har fått en sänkning gäller det nya HCP till dess att de blivit höjda till ingångsvärdet då justeringarna blankas ut.
Sänkning sker med 0,5 slag för varje slag under PAR (70).
För höjning finns en buffertzon om 5 slag (75 netto)

Höjning 6 till 10 slag över par ger höjning med 0,3.

och 11 till 15 ger höjning med 0,6.

och 16 eller mer ger höjning med 0,9.

 

 

- Provisoriska greener

Vi startar på 80 % av aktuell sommar spelhandicap.
Detta gäller vid varje rond för de som inte har registrerad sänkning.
För de som har fått en sänkning gäller det nya HCP till dess att de blivit höjda till ingångsvärdet då justeringarna blankas ut.
Sänkning sker med 0,5 slag för varje slag under PAR (70).
För höjning finns en buffertzon om 5 slag (75 netto)

vid 6 till 10 slag över par ger höjning med 0,3

vid 11 till 15 slag över par ger höjning med 0,6

och 16 eller fler slag över par ger höjning med 0,9.

 

Order of Merit.

Vi räknar endast 2/3 av möjliga ronder i sammandraget. Hur många det blir vet vi ej förrän i mars beroende hur vintern blir.

Poängfördelning i Order of Merit är följande:

1:a 50 poäng
2:a 45 poäng
3:a 41 poäng
4:a 38 poäng
5:a 36 poäng
6:a 35 poäng

7:a 34 poäng

sen fallande ordning med 1 poäng till sista plats där alla får 1 poäng.

 

Tävlingsledningen
Claes, Bertil och Ulf

Vintergolfregler utgåva 5 fr.o.m. den 24 januari 2023.