VIKTIGT MEDDELANDE!
Med anledning av Coronaviruset och dess inverkan på samhället har Styrelsen på Laholms Golfklubb, i enlighet med Svenska Golfförbundets råd och riktlinjer och i samråd med dess rådgivare, tagit beslutet att inte hålla vårårsmöte som planerat den 24 mars. 

Vi kommer att följa utvecklingen noggrant och meddela ett nytt datum för vårårsmöte, baserat på Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer, vid första möjliga tillfälle. Vår förhoppning är att kunna genomföra vårårsmötet innan juni.

Detta beslut innebär även att Städdagen den 21 mars kommer att ställas in.

Övrig verksamhet på golfklubben kommer tillsvidare att fortlöpa som vanligt. Så fort någonting förändras så kommer vi att meddela detta.

Vid frågor och information kontakta Klubbchef Jyrki Välimäki:

Tel. 0730-30 30 79
E-post: jyrki@laholmsgk.com


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen