Information till medlemmarna
 
Höstårsmötet som skulle ha hållits den 13 december är skjutet över årsskiftet i och med de skärpta allmänna råden som gäller för Covid-19. Ett nytt datum för mötet kommer att meddelas senast 3 veckor innan mötet.
 
Handlingar som budget för 2021, verksamhetsplaner och övrig relevant dokumentation kommer att publiceras senast den 13 december och finnas tillgängliga på internsidan för de som vill ta del av dem.
 
Med vänliga hälsningar,
 
Laholms GK