12

Par
4
Index
2
Vit
390m
Gul
350m
Blå
330m
Röd
300m
Orange
238m

12

Par
4
Index
2
Vit
390m
Gul
350m
Blå
330m
Röd
300m
Orange
238m

Hål 12 Lönnen

Ett mästerligt golfhål som är rankat som banans näst tuffaste. Ett perfekt utslag placeras till höger på fairway för att inte riskera att hamna i sidovattenhindret eller mask bakom skogen som följer vänstersidan. Var dock uppmärksam på bunkrarna till höger om fairway, speciellt om du tillhör de mer långslående spelarna. Inspelet bör avvägas noga då svårigheten är att greenen inte är så djup och dessutom vaktas av en greenbunker som ligger delvis framför högersidan av green. Alla slag som landar i bakre kant av greenen kommer att rulla av och ge ett svårt nästa slag.