13

Par
5
Index
18
Vit
450m
Gul
435m
Blå
425m
Röd
374m
Orange
324m

13

Par
5
Index
18
Vit
450m
Gul
435m
Blå
425m
Röd
374m
Orange
324m

Hål 13 Boken

Banans kortaste par 5 hål där ett beslut om hur aggresivt man vill spela det görs från tee. Den kortaste och mer aggresiva spellinjen är längs vänster sida om fairway med risken att hamna i den stora fairwaybunkern, sidovattenhindret eller skogen. Den mindre aggresiva linjen är rakt fram där ett vattenhinder kan komma i spel för de mer långtslående, framförallt om det är medvind. Var uppmärksam på den främre greenbunkern vid såväl andraslag som inspel då den har en förmåga att fånga upp mindre avvägda eller väl genomförda slag. Bakom högersida av greenen ligger ett sidovattenhinder som inte är med i alltför stor omfattning men som man bör känna till om man planerar att attackera flaggplaceringar som ligger långt bak.