14

Par
4
Index
10
Vit
388m
Gul
365m
Blå
331m
Röd
316m
Orange
270m

14

Par
4
Index
10
Vit
388m
Gul
365m
Blå
331m
Röd
316m
Orange
270m

Hål 14 Häggen

Ett svårt utslag, med svårigheter på båda sidor av fairway. Utslag som placeras för långt till vänster på fairway riskerar att hamna mask bakom skogen, som skymmer greenen. Inspelet spelas mot en djup green som ligger lägre än fairway och omgärdas av såväl diskreta avrinningsytor som ett sidovattenhinder, som följer den vänstra och bakre delen av greenen.