16

Par
4
Index
6
Vit
383m
Gul
340m
Blå
312m
Röd
294m
Orange
251m

16

Par
4
Index
6
Vit
383m
Gul
340m
Blå
312m
Röd
294m
Orange
251m

Hål 16 Alen

Att undvika fairwaybunkrarna är avgörande för att man ska ha en bra chans att nå greenen med andraslaget. Placera gärna utslaget kort om den vänstra fairwaybunkern då fairway är väldigt smal i höjd med den. Inspelet sker mot en green som ligger högre än fairway och det kan skilja tre klubbor mellan en kort respektive lång flaggplacering.