3

Par
4
Index
1
Vit
394m
Gul
382m
Blå
325m
Röd
316m
Orange
316m

3

Par
4
Index
1
Vit
394m
Gul
382m
Blå
325m
Röd
316m
Orange
316m

Hål 3 Tibasten

Ett av banans tuffare hål med sin längd och fem fairwaybunkrar som kompletteras av ytterligare två framme vid greenen. Spellinjen från tee är längs höger sida av fairway då samtliga bunkrar ligger på vänster sida. Inspelet sker till en djup green med bunkrar till vänster och en avrinningsyta till höger.