9

Par
5
Index
9
Vit
525m
Gul
480m
Blå
427m
Röd
417m
Orange
357m

9

Par
5
Index
9
Vit
525m
Gul
480m
Blå
427m
Röd
417m
Orange
357m

Hål 9 Gullvivan

Ett mästerligt och öppet hål som ligger i hjärtat av banan och där svårighetsgraden varierar beroende på om det blåser eller inte. Om man planerar att gå in på green på två slag är den ideala spellinjen, vid utslaget, längs vänster sida av fairway, då fairway sluttar svagt ned mot höger och tenderar att driva bollen mot fairwaybunkrarna som skär in i fairway på högersidan. Det är dock ofta säkrare att lägga upp sig kort om fairwaybunkrarna och därigenom minimera riskerna vid utslaget. Andra slaget, vid en lay-up, placeras på höger sida av fairway för att undvika bunkern på vänster sida som ligger cirka 100 meter från green. Greenen som skyddas av ett vattenhinder längs hela högersidan, med en bunker i vänster bakkant, är djup och har nivåskillnader vilket gör det viktigt att ha rätt längdkänsla på inspelet.